Abdurrahman Gazi Türbesi

Abdurrahman Gazi, Hazreti Ömer (Allah ondan razı olsun) zamanında Ahlat’ın fethi için gelen İyaz Bin Ganem komutanlığındaki İslam ordusunda bulunan Sahabelerden Resulullah aleyhisselamın sancaktarı olan Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman Muaz'dır.  Abdurrahman gazi Ahlat'ın fethi sırasında şehit olmuş ve burada defnedilmiştir. Sahabe-i kiramdan olan Abdurrahman Gazi bu türbede medfundur. Abdurrahman gazi türbesi  1959 yılında halk tarafından kurulan dernek vasıtasıyla yaptırılmıştır. Türbe, 1974 yılında Ahlatlı taş ustası Tahsin Kalender tarafından aslına uygun bir şekilde kümbet mimarisine uygun tarzda yeniden restore edilmiştir.

 Abdurrahman Gazi Nerede: Abdurrahman Gazi Türbesi Tunus mahallesinde Ahlat'a hakim bir tepede bulunmaktadır.

Abdurrahman Gazi Türbesi

Dede Maksut Türbesi

Dede Maksut Türbesi Ahlat'ta bulunan eyvan denilen bir tarafı dışarıya açık olan oda tipi türbelere güzel bir örnektir. Kümbet 16. yüzyılda yaptırılmış olan yapı mimari açıdan kare olanlı olup içten beşik tonoz denilen tavan örtüsüyle dıştan ise düz bir çatı ile örtülmüştür. Kümbetin güneyinde bulunan bir pencere kümbeti aydınlatmaktadır.

Dede Maksut Türbesi Nerede: Dede Maksut Türbesi, iki kubbe mahallesinde ve Emir Ali Türbesi'nin  karşısında bulunmaktadır.

Dede Maksut Türbesi

Emir Bayındır Kümbeti

Emir Bayındır Kümbeti 1481'de öldüğü bilinen Melik Bayındır adına yapılmıştır. Kümbette ki kitabede Melik Bayındır'ın yaşamı ve özellikleri anlatılmaktadır. Emir Bayındır Kümbeti Akkoyunlu döneminde yapılmış bir yapıdır. Kümbet, sanat tarihi açısından bakıldığında çok önemli örneklerden biridir.

Emir Bayındır Kümbeti Nerede: Kümbet, iki kubbe mahallesinde meydanlık mezarlığının yanında bulunmaktadır.

Emir Bayındır Kümbeti

Keşiş Kümbeti

eşiş veya Tek Kümbet ismiylede bilinen kümbet, herhangi bir kitabesi olmadığı için kimin için yapıldığı ve yapılış tarihi bilinmemektedir. Ancak Sanat tarihçilerin yapmış olduğu incelemelere göre 13. ile 14. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülmektedir. Keşiş Kümbeti bu açıdan bakıldığında Karakoyunlular dönemine ait olduğu görülmektedir. Mezar odası mimari açıdan kare plana sahip olup üstünde on iki yüzlü gövde bulunmaktadır.

Keşiş veya Tek Kümbet Nerede: Keşiş kümbet veya diğer bir adıyla Tek Kümbeti, Selçuklu Mahallesi Mahallesi bulunmaktadır.

Keşiş Kümbeti

 

Alimoğlu Hurşit Kümbeti

Alimoğlu Hurşit Kümbeti 13. yüzyıl sonlarında yapıldığı büyük olasılıktır. Ahlat'ta bulunan diğer kümbetler gibi iki katlı olup alt kısmında bir kare ve üst kısmında ise silindir şeklinde bir gövde bulunmaktadır. Kümbet mimari açıdan onikigen bir plana sahip olup üst katın kuzeyinde bir giriş kapısıyla güney, doğu ve batısında bir pencere bulunmaktadır.

Alimoğlu Hurşit Kümbeti Nerede: Taht-ı Süleyman Mahallesi’nde bulunan Alimoğlu Hurşit Kümbeti, Hasan padişah kümbeti'nin batısında yer almaktadır.

Anonim Kümbet 2

Anonim Kümbet diğer bir adıylada Şirin Hatun adıylada bilinen bir kümbettir. Şirin Hatun Kümbeti'nin 15. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Kümbet mimari açıdan kare planlı, içten kubbeli ve dıştan ise piramit şekilli bir çatıyla örtülü bir yapıya sahiptir. Kitabesi bulunmayan Kümbet, güney yönünden iki batı yönünden ise bir pencere ile aydınlanmaktadır.

Şirin Hatun Kümbeti Nerede:  Ananim kümbet diğer bir adıyla Şirin Hatun Kümbeti, iki kubbe mahallesinde bulunmaktadır.

Anonim Kümbet - Şirin Hatun Kümbeti

Anonim Kümbet 1

Tam olarak kimin için ve kim tarafından bilinmediği için Anonim Kümbet olarak isimlendirilmektedir. Anonim Kümbet, 14. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Kümbet mimari açıdan kare planlı olup içten bir kubbe dıştan ise piramit şekilli külah görünümlü bir örtü ile kaplıdır. Anonim Kümbet yıkılmak üzereyken 1967 yılında yeniden yapılarak restore edilmiştir.

Anonim Kümbet (2) Nerede: Kümbet iki kubbe mahallesinde yer almaktadır.

Anonim Kümbet 1

Usta Şagirt Kümbeti (Ulu Kümbet)

Usta Şagirt Kümbeti diğer bir adıyla Ulu Kümbetinin kessin olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Kümbetin ismi, yapının büyüklüğü nedeniyle 'Ulu Kümbet' olarak anılmaktadır. Ulu Kümbetin yanında başka bir kümbetin daha olduğu belirlenmiş olup 19. yüzyılda yıkıldığı bilinmektedir. Bu yıkılmış kümbetin yapılan araştırmalara göre 1273 yılında yapıldığı ve 'Şadi Aka'ya ait olduğu belirlenmiştir.

Bu kümbetin 13. yüzyıl özelliklerini taşıyan ve köşeleri yassılaştırılmış kare bir taban üstünde 7 metre çapında silindirik geometriye sahip bir gövde yükselmektedir. Ulu Kümbette doğu tarafına bakan kapıdan başka taraflara açılan 3 adet pencerede bulunmaktadır.

Usta Şagirt Kümbeti Nerede: Usta Şagirt Kümbeti, İki Kubbe Mahallesinde Usta Şağırtı Kümbet caddesinde yer almaktadır.

Usta Şagirt Kümbeti (Ulu Kümbet)

Emir Ali Türbesi

Emir Ali Türbesinde bulunan kitabe 93 Rus harbi zamanında kırıldığı için yapılış tarihi bilinmemekle beraber mimari özelliği incelendiğinde 14. yüzyıla ait olduğu görülmektedir. Kümbet mimari açıdan kare planına sahip kümbetlerden biridir. Kare planlı ana yerin önünde duvarları kademeli şekilde yükselmiş olan bir kısım yer almaktadır. Tek katlı olan türbenin yapısı dışardan piramit görünüme sahip olup iç mekanı ise kubbe ile örtüşmüştür.

Emir Ali Türbesi Nerede: Emir Ali Türbesi iki kubbe mahallesinde harabe şehir yolu üzerinde bulunmaktadır.

Erzen Hatun Kümbeti

Erzen Hatun Kümbeti 1396 ile 1397 yılları arasında yaptırılmıştır. Kümbet, Karakoyunlu Emir Ali tarafından kızı Erzen Hatun için yaptırılmıştır. Erzen Hatun Kümbeti iki katlı olup kümbetin altında mezarlar bulunmakta ve üst katında ise namaz ve ibadet yeri olan bir yapıdan oluşmaktadır. Kümbet, Ahlat kümbetleri arasında  en zengin motifleri bir arada bulunduran nadir tarihi eserlerdendir.

Erzen Hatun Kümbeti Nerede: Erzen Hatun Kümbeti  Erkizan mahallesi ak polat sokakta yer almaktadır.

Erzen Hatun Kümbeti

Şeyh Necmeddin Türbesi

Şeyh Necmeddin Türbesi 1222 yılında inşa edilmiştir. Türbe geçmişten günümüze ulaşabilmiş en eski yapıdır. Bu kümbet diğer yapılardan ayıran en belirgin farkı kümbet mimarisinde yapılmış olmasına rağmen kare planlı olmasıdır. Şeyh Necmeddin Türbesi 1968 senesinde büyük bir onarım ile yeniden restore edilen kümbetin kemer boşluğu rozet motifleriyle süslüdür.

Şeyh Necmeddin Türbesi Nerede: Şeyh Necmeddin Türbesi Ahlat'ın Ergezen mahallesinde yer almaktadır.

Şeyh Necmeddin Türbesi

Mirza Bey Kümbeti

Mirza Bey kümbeti 1967 yılında büyük oranda tamamen restore edilmiştir. Tek katlı olan Mirza Bey kümbeti alt kısmı toprak seviyesinin aşağısındadır. Mimari açıdan kare plana sahip olan kümbet, dıştan piramit şeklinde külah ile örtülü ve içten kubbeli bir yapıya sahiptir.

Mirza Bey kümbeti Nerede: Ahlat'ta iki kubbe mahallesinde ana yolun kenarında bulunmaktadır. 

Hasan Padişah Kümbeti

Hasan Padişah Kümbeti kitabesinde yazılanlardan da anlaşıldığı üzere 1275 tarihinde yapılmıştır. Kümbet, Emir Hüsameddin Hasan Aka bin Mahmud adına Ulu Kümbet'in bir benzeri olarak inşa edilmiştir. Hasan Padişah Kümbeti, Ulu Kümbet'ten sonra Ahlat kümbetleri arasında en büyük ve en önemli kümbet özelliği taşımaktadır.

Hasan Padişah Kümbeti Nerede: Hasan Padişah Kümbeti, Taht-ı Süleyman mahallesinde yer almaktadır.

 

Hasan Padişah Kümbeti

Ahlat Çifte Kümbetler

Ahlat Kümbetleri hakkında bilgi; Çift Kümbet denilmesinin sebebi alanda iki adet kümbet bulunmasından dolayıdır. Kümbetlerden biri 1279 yılında ölmüş olan Bugatay Aka'nın oğlu Hüseyin Timur için, diğer kümbet ise Hüseyin Aka'nın kızı olan Esen Tekin Hatun için yaptırıldığı belirlenmiştir.

Ayrıca kümbetlerin bulunduğu bu bölgeye Çift kümbet'ten dolayı 'iki kümbet mahallesi' ismi verilmiştir. Kümbetlerden Bugatay Aka ve Şirin Hatun Kümbeti, harabe şehir bölgesinde olup 1281 senesinde yaptırılmıştır. Kümbet  içten kubbeli ve dıştan külah şeklinde örtülüdür.

Ahlat Çifte Kümbetler nerede: Çift Kümbet, İki Kubbe Mahallesinde yer almaktadır.